Jaarverslagen

De meiden van Woerden in cijfers

In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze financiële positie. Wij zijn daarin volledig transparant.Van de gelden die wij ontvangen reserveren wij 5% voor de kosten die wij als stichting maken, de overige gelden besteden wij volledig aan onze projecten.  Als je vragen hebt, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.