De Stichting

Stichting de Meiden van Woerden in overzicht

Stichting De Meiden van Woerden zijn zo’n 30 ondernemende Woerdense vrouwen met een maatschappelijke missie. Met energie, lef en creativiteit zetten wij ons in voor veel verschillende private maatschappelijke (goede) doelenorganisaties en initiatieven.

Onze doelstelling
De meiden bedenken activiteiten die het goede doel verbindt met en een brug slaat tussen Woerdense bewoners, bedrijfsleven en organisaties die zich belangeloos en met hart en ziel inzetten voor de Woerdense samenleving.

De organisaties die wij ondersteunen, zijn vaak gericht op de inhoud, op het realiseren van hun goede doel op zich. De meiden brengen hun energie, lef en creativiteit in om de organisaties te steunen in het bereiken van hun doelstelling. Dit kan zijn het (mede) organiseren van een activiteit of mee denken met acties voor fundraising.

We brengen de behoefte van goede doelen organisaties en -initiatieven in kaart en van daaruit ontwerpen we een idee en zorgen meestal ook voor (een groot deel van) de uitvoering. Daarmee leveren we een concrete en directe bijdrage aan het initiatief of de organisaties die zich belangeloos inzet(ten) voor een sociaal-maatschappelijke doel of hulpbehoevende doelgroep binnen de gemeente Woerden.

Maar ook nemen De Meiden zelf initiatieven om Woerden mooier te maken. Initiatieven waar volgens De Meiden weinig aandacht voor bestaat. Zo bedachten we de Kidsdag voor kinderen die leven in een gezin met zieke ouder, broer of zus en het project ‘Sofa van Woerden’.

Onze missie
We leven in een wereld van individualisering, uitsluiting en intolerantie. Een wereld waarin steeds meer muren worden opgetrokken. De Meiden van Woerden, zijn vrouwen met een maatschappelijke missie. Met onze inzet/bijdrage willen we Woerden een beetje mooier maken. Dat doen we belangeloos en met lef, creativiteit en energie. Het is onze manier om uitdrukking te geven aan onze oprechte betrokkenheid bij het sociaal maatschappelijk leven in Woerden. Zolang we de wereld van een of meerdere Woerdenaren telkens wat kleur kunnen geven; groots en meeslepend of klein en ingetogen en we daarbij de steun hebben van het Woerdense bedrijfsleven en particuliere sponsors, is dat voor de meiden van Woerden meer dan genoeg reden om te bestaan.
 
Onze visie
De Meiden van Woerden willen bijdragen aan een warm en betrokken Woerden waar iedereen zich prettig en veilig voelt. We streven ernaar om ingebed te zijn in de Woerdense samenleving waarin men ons herkent en erkent om onze toegevoegde waarde aan het sociaal maatschappelijke leven in Woerden. Onze kernwaarden zijn: versterken, ontmoeten en stralen!

Met onze inzet willen we Woerden, de maatschappelijke organisaties en haar inwoners versterken

Met onze inzet willen we Woerden laten ontmoeten en beleven!

Met onze inzet willen we Woerden en haar bewoners laten stralen!
 

JaarverslagEN

Hier vind je onze jaarverslagen waarin wij verantwoording afleggen over onze inkomsten en uitgaven.

ONZE GEGEVENS

KvK 68318510
Rabobank NL96RABO0346740541
RSIN 857389865

100 % voor het goede doel

De inzet van de Meiden is vrijwillig, maar uiteraard zijn vaak kosten verbonden aan een evenement. Hiervoor vragen wij je hulp.

5% van elke donatie reserveren wij voor de Stichting. Hiervan betalen wij de stichtingskosten. Alle inzet van de Meiden is vrijwillig en niemand van ons ontvangt daarvoor een vergoeding. Jaarlijks doen de Meiden een bijdrage aan de stichting voor de bekostiging van de eigen vergaderingen.

CONTACT
STEUN ONS
"Even niet denken aan mijn ziekte, ik voel mij een prinses"

Deelnemer verwendag Leven met kanker

Aanmeldformulier Kidsdag 4.0
GEwoon ff ik Festival

Voor alle kids (6 t/m 12 jaar) uit de gemeente Woerden, die een vervelende tijd achter de rug hebben of hier nog middenin zitten. Een middag vol vrolijkheid en vermaak voor die kinderen waarvoor het dagelijks leven niet altijd even makkelijk is.
Ken / of heb jij een kind(eren) die dit dik verdient, meld hem/haar dan vóór 1 juni 2023 aan.

Wilt u eerst meer informatie? Geef dit dan aan in dit formulier of stuur een mail naar meidenvanwoerden@gmail.com
Wij nemen dan telefonisch contact met u op. 

Stel een vraag